Psykologmottagning Jenny Åsvik

Psykoterapi och psykologtjänster i Vasa

Om mig

Till min utbildning är jag legitimerad psykolog (psykologie magister, Åbo Akademi). Jag har därefter utbildat mig till psykoterapeut med inriktningen kognitiv beteendeterapi vid Tammerfors Universitet. I mitt arbete använder jag mig av både av mer traditionella interventioner liksom nyare metoder beroende på vilka behov klienten har.

Under mitt yrkesverksamma liv har fokuset legat på både psykoterapeutiska samtal men också på olika typer av psykologiska undersökningar. Jag har arbetat med vuxna klienter och har en bred kunskap om olika psykiska svårigheter.